Nie mamy dobrych informacji dla osób, które zdecydowały się w 2015 roku wesprzeć crowdfundingową zbiórkę na polskie gogle wirtualnej rzeczywistości Cmoar. Ich autor poinformował o zaprzestaniu dalszych prac nad urządzeniem.

Na Kickstarterze i Indiegogo pojawiły się komunikaty dotyczące zakończenia prac nad polskimi goglami wirtualnej rzeczywistości Cmoar. Niestety nie chodzi w tym przypadku o skierowanie urządzenia na linię produkcyjną, lecz całkowite wycofanie się z dalszego rozwoju headsetu, a co za tym idzie anulowanie crwodfundingowego projektu.

Damian Boczek, założyciel katowickiej firmy Cmoar, w obszernym sprawozdaniu podsumowującym dotychczas wykonane prace ujawnił, iż głównym powodem porażki okazał się brak funduszów na dalsze finansowanie projektu. Udostępnił on także szczegółowe rozliczenie (.pdf), z którego wynika, iż środki zdobyte ze zbiórek pieniędzy skończyły wraz z końcem ubiegłego roku. Do tego czasu wydane zostały 144 tysiące dolarów, przy czym budżet uzyskany z kampanii wynosił po odliczeniu prowizji 134 tysiące dolarów.

Od stycznia 2017 roku projekt finansowany był wyłącznie ze środków prywatnych. W międzyczasie Cmoar prowadziło rozmowy z polskimi funduszami venture capital, które pomimo obiecujących początków ostatecznie nie przyniosły pomyślnych rezultatów. Z uwagi na brak innych kanałów finansowania Boczek zdecydował się na zaprzestanie dalszych starań, co oczywiście nie ucieszyło coraz bardziej niecierpliwiących się darczyńców, którzy nie odzyskają już wpłaconych środków.

Autor urządzenia podkreśla, iż głównym jego celem było stworzenie produktu o bardzo wysokiej jakości, dlatego też prace skoncentrowane były na uzyskaniu jak najwyższej ergonomii urządzenia, funkcjonalności, wysokiej jakości optyki oraz profesjonalnego oprogramowania. W pierwszym etapie zaangażowane zostały dwie firmy zewnętrzne odpowiedzialne za design oraz konstrukcję gogli. W związku z szybko rozwijającą się technologią Virtual Reality równocześnie prowadzone były prace badawczo-rozwojowe.

Zdano sobie również sprawę z konieczności dokonania znacznych kompromisów w stosunku do początkowych założeń. Duża część zebranych środków została przeznaczona m.in. na drukowanie w technologii SLS przedprodukcyjnych prototypów. W tym przypadku udało się ograniczyć wydatki poprzez współpracę z zaprzyjaźnioną firmą.

Z kolei niewielką część środków pochłonęła produkcja prototypu kamizelki Cmoar Suit przenoszącej do wirtualnej rzeczywistości ruchy rąk i górnej części ciała gracza. Był to projekt dodatkowy, na który pomysł narodził się w trakcie prac nad goglami.

Damian opublikował również listę błędów, które wpłynęły na ostateczną porażkę projektu. Jako główny z nich podaje rozpoczęcie zbiórki przed całkowitym zakończeniem prac badawczo-rozwojowych. Gdyby nie ten fakt kwota potrzebna do sfinalizowania kampanii crowdfundingowej byłaby znacznie wyższa. Zebrane środki okazały się zdecydowanie nieadekwatne do kosztów wyprodukowania tak zaawansowanego urządzenia.

Błędem była również próba stworzenia więcej niż jednego produktu, co przerosło niedoświadczony zespół.