Aplikacja Quill umożliwiająca ilustrowanie w środowisku wirtualnej rzeczywistości 360-stopniowych scen otrzymała nową aktualizację.

Wydawało się, iż niedawne zamknięcie Oculus Story Studio oznaczać będzie również koniec rozwoju Oculus Quill – narzędzia wykorzystywanego do produkcji 360-stopniowych doświadczeń cinematic VR. Aplikacja, która powstała na potrzeby produkcji Dear Angelica, a następnie została udostępniona użytkownikom kontrolerów ruchowych Oculus Touch, otrzymała właśnie nową aktualizację.

Okazuje się, iż prace nad dalszym rozwojem Quill powierzone zostały zespołowi, który w Facebooku odpowiada za działkę „social VR”, czyli VR-owe aplikacje społecznościowe. Efektem ich zaangażowania jest nowy update wprowadzający kilka udoskonaleń i poprawek, w tym nową „quillustrację” autorstwa Goro Fujita zatytułowaną „Left Brain – Right Brain”.

Quill dostępny jest w Oculus Store w cenie 29,99$.