21 maja 2024

vrhunters.pl

Portal wirtualnej rzeczywistości

Wirtualna rzeczywistość w galerii sztuki współczesnej

3 min read

Firma Tomorrow wspólnie z Galerią 18A 25 listopada 2015 r. zorganizowała zakończenie wystawy pod tytułem SIGNS artystów z kolektywu Monstfur. Zadaniem TOMORROW jako partnera wystawy było przeniesienie prac do wirtualnej rzeczywistości gdzie zostały pokazane w ich naturalnym środowisku – starym metrze. Podczas wizyty, przy wykorzystaniu hełmu (Oculus lub Samsung Gear) odbiorca miał możliwość obejrzeć prace poruszając się po stacjach wirtualnego metra. Odwiedzający mieli szanse doświadczyć nowego sposobu prezentacji, a także związanego z tym odbioru sztuki.

Street art w rzeczywistości wirtualnej

Pierwsze kroki przy tworzeniu obecnej formy rzeczywistości wirtualnej stawiali artyści. Morton Heilig w 1963 zaprezentował prototyp Sensoramy, urządzenia emitującego filmy w stereoskopowym 3D, które poruszało ciałem widza, oferowało w pełni stereofoniczny dźwięk, odtwarzało ruch powietrza oraz generowało zapachy. Dziś już w zupełnie innej formie wirtualna rzeczywistość stwarza nowe możliwości również dla świata sztuki.

„Wirtualna rzeczywistość to przestrzeń wolnych ludzi. Twórca street artowy pojawił się w przestrzeni publicznej jako intruz, następnie był z niej stopniowo eliminowany, a jego obszar działania ograniczył się do zaplanowanych wcześniej, możliwych do zrealizowania form. Już jako artysta został jednak zauważony i doceniony przez powszechnego odbiorcę, trafiając do galerii, domów aukcyjnych i muzeów. Street art w znaczeniu ideowym zawsze był traktowany jako komentarz wybranej, zbuntowanej, nielicznej części społeczeństwa do otaczającej rzeczywistości i wszechwładzy establishmentu. Ewoluujące przez lata graffiti stało się formą sprzeciwu wobec konkretnych działań i postaw światopoglądowych, ale także formą indywidualnej ekspresji artystycznej. Do alternatywnej rzeczywistości, która jest tworzona w świecie wirtualnym, różne formy street artu mogą wejść “tylnymi drzwiami”. W futurystycznym świecie tylko pozornej przecież ułudy mogą przejść podobną drogę, jednakże z tą różnicą, że kiedy coś powstanie w wirtualu, przestaje być ulotne, tam już zostanie. Street art narodził się między innymi w podziemiu, w wielkomiejskim metrze, dlatego też tworząc wirtualną rzeczywistość zdecydowaliśmy się pokazać go w jego naturalnym środowisku” – wyjaśnia Jarosław  Wojtach, Architekt, Właściciel Galerii 18a

„Patrząc na zjawisko zaistnienia sztuki w rzeczywistości wirtualnej, warto zwrócić uwagę na możliwość odbioru w dowolnym czasie i przestrzeni, co potencjalnie zmieni funkcję muzeum, czy galerii. VR może być traktowany jako nowy sposób odbioru dzieł sztuki, ale także jako odrębne jej medium, które ze względu na swoją naturę stwarza nieograniczone możliwości tworzenia, a przede wszystkim przekraczania realnej rzeczywistości. Dotychczas wszelkie działania o charakterze performatywnym były ściśle uzależnione od miejsca i czasu. Wirtual stwarza możliwości ponownego przeżycia w zupełnie innym kontekście oderwanym od ram doświadczanego przez nas na co dzień czasoprzestrzenności. Taki rodzaj sztuki może tworzyć nowy wymiar emocji, który pozwoli na eksplorowanie innych środków wyrazu, oraz na stworzenie, dotychczas nieznanego, sposobu kontaktu odbiorcy z artystą.” – tłumaczy Jerzy Durślewicz, Prezes firmy Tomorrow.

O Galerii 18a

Galeria sztuki współczesnej kształtująca swój program w odniesieniu do aktualnej rzeczywistości artystycznej. Rozpoczęła swoją działalność w 2014 roku, od tego czasu realizując zarówno wystawy monograficzne najważniejszych klasyków polskiej sceny artystycznej (Mariusz Łukasik, Stasys Eidrigevicius), jak też wystawy problemowe, skoncentrowane na artystach młodego pokolenia (Simpson, Adam Walas). Obecnie profil galerii zorientowany jest na najnowsze zjawiska w sztuce współczesnej oraz szeroko rozumiany street art.

O Tomorrow

TOMORROW zajmuje się różnymi aspektami wykorzystania wirtualnej rzeczywistości. Tworzymy na zamówienie środowiska wirtualne, projektujemy interaktywne pokazy dla muzeów a także pracujemy nad aplikacją, która będzie wykorzystywać wirtualną rzeczywistość jako pomoc przy leczeniu fobii. Ponadto zajmujemy się realizacjami filmowymi, kampaniami społecznymi oraz edukacyjno-informacyjnymi, a także szeroko rozumianym learningiem z wykorzystaniem nowoczesnych form szkoleniowych. (www.tomorrow.pro)

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.